Ενημέρωση για την έναρξη ανάρτησης προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων