Πρόσκληση ΔΣ 9-12-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Tρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:
1-) Έγκριση προϋπολογισμού Συλλόγου χρήσεως 2015.
2-) Έγκριση προϋπολογισμού διαχείρισης κρατικών συμβολαίων χρήσεως 2015.
3-) Ανανέωση συμβάσεων Συλλόγου.
4-) Ενημέρωση από τα μέλη της επιτροπής του Υπ.Οικονομικών για τις τρέχουσες φορολογικές εξελίξεις.
5-) α. Eκθέσεις ελέγχου υπ΄αριθμ. 20183/2014, 20184/2014, 20185/2014, 20186/2014, 20193/2014, 20210/2014.
β. Επανεξέταση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου για την απόρριψη του με αριθμ. 367 σημειώματος της Νομικής Υπηρεσίας του Συλλόγου, που αφορά την υπ’αριθμ.19496/2011 έκθεση ελέγχου.
γ. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εντατικοποίηση ελέγχων-επανελέγχων για την απόδοση δικαιωμάτων στο Σύλλογο των άρθρων 115 επομ. Κώδικα περί Συμβολαιογράφων.
6-) Ορισμός θεμάτων τακτικής Γενικής Συνέλευσης έτους 2015.
7-) Ορισμός ορκωτών ελεγκτών Συλλόγου χρήσεως 2014.
😎 Έγκριση τροποποίησης καταστατικού της αστικής επαγγελματικής εταιρείας συμβολαιογράφων με την επωνυμία «Εταιρεία συμβολαιογράφων Γεώργιος Κουρνέτας & Μαρία Ρουτζούνη-Κουρνέτα & Ευγενία Ρουτζούνη.
9-) Συζήτηση & λήψη απόφασης για τον καθαρισμό του κτιρίου του Συλλόγου.

10-) Αιτήσεις.
Με τιμή
O Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης