Εγκύκλιος Συντονιστικής 91/2014 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1248/2-12-14

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ 1248/02.12.2014 με θέμα «Απαιτούμενα παραστατικά για τη χορήγηση απαλλαγών ή μειώσεων από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014» του Υπουργείου Οικονομικών, για να λάβετε γνώση.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης