Πρόσκληση Δ.Σ Τρίτη 2-12-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Tρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 17:00 στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

 

1-) Ενημέρωση του Προέδρου για την εξέλιξη των θεμάτων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
2-) Ενημέρωση Προέδρου για τη συνεδρίαση της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 3.11.2014.
3-) Ορισμός μελών στο 5μελές Πειθαρχικό Συμβούλιο Εφετείου Ευβοίας.
4-) Έκθεση ελέγχου υπ΄αριθμ.20014/2014.
5-) Αιτήσεις.
6-) Υπηρεσιακά σημειώματα.
7-) Βοηθήματα.
Με τιμή
O Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης