Ανακοίνωση – Διαβίβαση εγγράφου ΕΚΧΑ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ. 76/16-10-2014 Εγκυκλίου μας, σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 για τους έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα σε ακίνητα που βρίσκονται στο Νομό Κοζάνης και σε περιοχές της Αργολίδας και Αρκαδίας και μάλιστα για τους κατοίκους εσωτερικού έως τις 28 Νοεμβρίου 2014. Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο λήγει στις 7 Ιανουαρίου 2015.

Οι κατ’ιδίαν περιοχές αναγράφονται αναλυτικά στο διαβιβαζόμενο με το παρόν, υπ’αριθμ. πρωτ. 2369/22.011434011/13-11-14 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης