Ανακοίνωση

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ,

ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ.Κωστή Χατζηδάκη και με αποστολή την επίσπευση ,του χρονίζοντος προβλήματος, της απονομής των εκκρεμών συντάξεων  καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής της, συγκροτείται Ομάδα Εργου με επικεφαλής Project Manager .  Ο επικεφαλής της Ομάδας Εργου Project Manager και τα τέσσερα μέλη της θα συνεργαστούν με το Υπουργείο  και τη Διοίκηση του e –ΕΦΚΑ   με αρμοδιότητα την προετοιμασία  και εισήγηση στη Κυβέρνηση διοικητικών  και νομοθετικών μέτρων  με αποκλειστικό αντικείμενο την επιτάχυνση της απονομής των εκκρεμών συντάξεων  , θα παρέχουν δε  τις υπηρεσίες τους αμισθί.

ΤΟ   ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ