Εγκύκλιος Συντονιστικής 87/2014 – Διαβίβαση γνωμοδότησης Εισ. Εφετών Θεσσαλονίκης

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τη με αριθμό 1/2014 Γνωμοδότηση της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης σχετικά με ερώτημα που υποβλήθηκε από το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά την οποία εάν Συμβολαιογράφος διοριστεί εκ νέου σε Ειρηνοδικειακή περιφέρεια, θα τηρεί εξ αρχής ευρετήριο συμβολαιογραφικών πράξεων με νέα αρίθμηση.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης