Ανακοίνωση Συλλόγου 1-2-2021 – Λήψη κωδικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών Κτηματολογίου

ΘΕΜΑ: Λήψη κωδικών για την πλατφόρμα υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 116/28-01-2021 ανακοίνωσής μας, και μετά την επιτυχή πιλοτική – δοκιμαστική λειτουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικής διαβίβασης εγγραπτέων πράξεων στα κτηματολογικά γραφεία που ανήκουν ήδη στο φορέα Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ξεκινά η ηλεκτρονική και πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία απόδοσης κωδικών.

Συγκεκριμένα, όποιος συνάδελφος επιθυμεί, τώρα ή στο μέλλον, να αποκτήσει κωδικούς, ώστε να γίνει λήπτης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κτηματολογίου, αρκεί να εισέλθει στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://app.enotariat.gr/public/melos και να συμπληρώσει δύο και μόνο πεδία: α) την ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχει δηλώσει στο Σύλλογο και β) τον αριθμό μητρώου του. Κατόπιν τούτου, αυτοματοποιημένα στο email του θα του αποσταλούν οι κωδικοί του.

Εφιστάται ιδιαίτερη προσοχή στο να δηλωθεί και να συμπληρωθεί το ίδιο email που έχει δηλωθεί στον Σύλλογο, διαφορετικά το σύστημα δεν θα σας ταυτοποιήσει. Σε περίπτωση που έχετε αλλάξει ηλεκτρονική διεύθυνση (email), θα πρέπει πρώτα να ενημερώσετε τον Σύλλογο και μετά να επαναλάβετε τη διαδικασία.

Αν, κατά την ως άνω διαδικασία ή στη συνέχεια, κατά την είσοδό σας στην πλατφόρμα υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» (https://www.ktimanet.gr/DiagramsApp/Account/LoginNotary/), χρειαστείτε βοήθεια, μπορείτε να επικοινωνείτε από ώρα 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. με το HELP DESK του Συλλόγου μας (λειτουργία, εφαρμογή και δαπάνη του ΣΣΕΑΠΑΔ) στο τηλέφωνο 210-949 9550, ή να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση ktimatologio@notariat.gr .

Προς διευκόλυνσή σας, παρατίθεται κατωτέρω εικόνα της σχετικής εφαρμογής απόδοσης κωδικών με τονισμένα τα σημεία που πρέπει να συμπληρωθούν.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                            Θεόδωρος Χαλκίδης