Εγκύκλιος Συντονιστικής 86/2014 – Διαβίβαση εγγράφων ΔΟΥ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα έγγραφα ( 12 έγγραφα συνολικά) των Δ.Ο.Υ. Ρόδου (2 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Βέροιας, Δ.Ο.Υ. Κερκύρας (2 έγγραφα), του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π), Δ.Ο.Υ. Μυτιλήνης (4 έγγραφα), Δ.Ο.Υ. Βόλου και Δ.Ο.Υ. Καλλιθέας για αναζήτηση στοιχείων των προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά και έχουν συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.
Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλονται τα αναφερόμενα στα έγγραφα αυτά πρόσωπα, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτά, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης