Κοινοποίηση Πρόσκλησης ΔΣ 13 11 2014

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

 

1-) Ενημέρωση του Προέδρου για την εξέλιξη των θεμάτων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
2-) Ενημέρωση Προέδρου για τη συνεδρίαση της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 3.11.2014, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

{1-) Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διοργάνωση πανελλήνιου συμβολαιογραφικού συνεδρίου το μήνα Φεβρουάριο 2015 με κεντρικό θέμα «Ο συμβολαιογράφος άμισθος δημόσιος λειτουργός στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».
2-) Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη κοινή συνεδρίαση μελών Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας στις 29/11/2014. Ορισμός τόπου συνεδρίασης.
3-) Ενημέρωση για το έργο της Επιτροπής Κοινωνικής Ασφάλισης-συζήτηση-λήψη απόφασης για σύνταξη αναλογιστικής μελέτης και πορεία της διαδικασίας.
4-) Ορισμός μελών της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. στην Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών.
5-) Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μελέτη του λειτουργικού και διοικητικού κόστους της συμβολαιογραφικής υπηρεσίας.
6-) Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τις εξελίξεις θεμάτων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
7-) Η χωρίς ημερομηνία επιστολή των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, προς την ΕΚΧΑ Α.Ε
😎 Διάφορα-Αιτήσεις-Βοηθήματα. }

 

3-) Θέματα κοινωνικής ασφάλισης.
4-) Ορισμός μελών Δ.Σ. σε επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
5-) Πορεία ελέγχων κρατικών συμβολαίων. Εκθέσεις ελέγχων υπ΄αριθμ.20178/2014 & 20179/2014-Γνωμοδοτήσεις Νομικής Υπηρεσίας Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.-Διαγραφές οφειλών (εκθέσεις ελέγχων 17147/2002, 12780/1995 & 14658/1997).
6-) Διανομή μερίσματος στους δικαιούχους συμβολαιογράφους.
7-) Επεξεργασία σχεδίου ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ1168/2014.
😎 Αιτήσεις.
9-) Εκτύπωση ημερολογίων έτους 2015.
10-) Καθαρισμός κτιρίου Συλλόγου.
11-) Βοηθήματα.
Με τιμή
O Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης