Εγκύκλιος Συντονιστικής 82/2014 – Διαβίβαση εγγράφου ΕΚΧΑ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 1431568/ΔΛΚ 594/23-10-2014 εγγράφου Ε.Κ.Χ.Α.

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 1431568/ΔΛΚ 594/23-10-2014 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε. με θέμα: «Ορισμός ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης των πρώην Δήμων Αγίου Παύλου, Πεύκων, Συκεών, Τριανδρίας, Ευκαρπίας, Νεαπόλεως, Πολίχνης και Σταυρουπόλεως» Νομού Θεσσαλονίκης, από το οποίο προκύπτει ότι ορίστηκε η Παρασκευή 31-10-2014 ως τελευταία ημέρα ενημέρωσης της τηρού-μενης βάσης κτηματολογικών δεδομένων για τις προαναφερθείσες υπό κτηματογράφηση περιοχές.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βλαχάκης