Εγκύκλιος Συντονιστικής 79/2014 – διαβίβαση ΠΟΛ 1231&1232 2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σας κοινοποιούμε :

 

α) την ΠΟΛ 1231/20.10.2014 (ΦΕΚ Β’ 2832/22.10.2014) με θέμα «Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014 και

 

β) την ΠΟΛ 1232/21.10.2014 (ΦΕΚ Β’ 2382/22.10.2014) με θέμα: « Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών» της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης