Ανακοίνωση Συντονιστικής 9-2-2021 – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΝΦΙΑ

ΘΕΜΑ: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β’ 454) η υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 8378/5.2.2021 ΚΥΑ των συναρμοδίων Υπουργών, με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00».

Επιγραμματικά και σε σχέση με τα συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος ζητήματα δεν υπάρχουν διαφορές σε σχέση με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα.

α) Σύμφωνα με το άρθρ. 14 της ΚΥΑ, η συγκεκριμένη απόφαση ισχύει από το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 6:00 (σελ. 4336).

β) Σύμφωνα με το άρθρ. 3 της ΚΥΑ σχετικά με τους περιορισμούς κυκλοφορίας, οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και που επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους περιοριστικά αναφερόμενους στην παρ. 2 του αυτού άρθρου λόγους, επιτρέπονται για τις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο επιτήρησης και τις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο μητροπολιτικών περιοχών στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης από 5.00 έως 21.00, ενώ για τις περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο αυξημένου ή πολύ αυξημένου κινδύνου από 5.00 έως 18.00. Στην παρ. 6 του ανωτέρω άρθρου αναφέρονται οι ειδικοί λόγοι, για τους οποίους επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών από 21:00 έως 5:00 π.μ. (σελ. 4321).

γ) Στο άρθρ. 1 παρ. 1 περ. 4, αναφέρονται τα μέτρα που αφορούν στη λειτουργία δικαστηρίων, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων κ.ο.κ.. Μεταξύ των μέτρων αυτών περιλαμβάνεται και η προσωρινή αναστολή όλων των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας  πλειστηριασμών (σελ. 4257).

Λόγω του μεγάλου μεγέθους του αρχείου (άνω των 30 ΜΒ) με το ως άνω ΦΕΚ Β’ 454, παρακαλείστε να το αναζητήσετε μέσω του ιστοτόπου του Εθνικού Τυπογραφείου http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek.

Με τιμή

     Ο Πρόεδρος                                                                Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                                            Θεόδωρος Χαλκίδης