Συνάντηση ΣΣΕΠΑΔ με τον Υφυπουργό για Ειδικά Ψηφιακά Έργα και το Κτηματολόγιο κ. Γεώργιο Στύλιο

ΘΕΜΑ: «Συνάντηση ΣΣΕΠΑΔ με τον Υφυπουργό για Ειδικά Ψηφιακά Έργα και το Κτηματολόγιο κ. Γεώργιο Στύλιο»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του Συλλόγου μας κ. Γεωργίου Ρούσκα, του Γενικού Γραμματέα αυτού κ. Θεοδώρου Χαλκίδη και του Νομικού Συμβούλου κ. Γεωργίου Πούλιου με τον Υφυπουργό για Ειδικά Ψηφιακά Έργα και το Κτηματολόγιο κ. Γεώργιο Στύλιο και την Διευθύντρια του Γραφείου του κ. Υφυπουργού κα Αργυρώ Ζέρβα.

Στην συνάντηση αυτή συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

  • απλοποίηση των διαδικασιών για τη διόρθωση σφαλμάτων αρχικών εγγραφών.

Μεταξύ των συμμετεχόντων ανταλλάχθηκαν απόψεις και ο Σύλλογός μας δεσμεύτηκε να υποβάλει εγγράφως τις προτάσεις του για τα ανωτέρω θέματα.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης