Εγκύκλιος Συντονιστικής 77/2014 – διαβίβαση εγγράφου ΔΟΥ Κηφισιάς

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα το έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς για αναζήτηση στοιχείων του προσώπου που αναφέρεται σ’ αυτό και έχει συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις για το χρονικό διάστημα από 01/01/2007 έως 31/12/2010.
Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλεται το αναφερόμενο στο έγγραφο αυτό πρόσωπο, για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται σ’ αυτό, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ.Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης