Εγκύκλιος Συντονιστικής 76/2014 – διαβίβαση εγγράφου ΕΚΧΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 για τους έχοντες εγγραπτέα δικαιώματα σε ακίνητα που βρίσκονται στο Νομό Κοζάνης και σε περιοχές της Αργολίδας και Αρκαδίας και μάλιστα για μεν τους κατοίκους εσωτερικού έως τις 7 Νοεμβρίου 2014, για δε τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο έως τις 7 Ιανουαρίου 2015.

Οι κατ’ιδίαν περιοχές αναγράφονται αναλυτικά στο διαβιβαζόμενο με το παρόν, υπ’αριθμ. πρωτ. 2097/22.011429086/9-10-14 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης