ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΘΗΚΩΝ