Πρόσκληση ΔΣ – 14.10.2014 – τακτική συνεδρίαση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14:30 στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

1-)Ενημέρωση για τους ελέγχους στα Κτηματολογικά Γραφεία που διενεργήθηκαν μέχρι τις 30-8-2014.
2-)Πορεία ελέγχων κρατικών συμβολαίων. Εκκρεμότητες ελέγχων-Γνωμοδοτήσεις Νομικής Υπηρεσίας Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.-Λήψη απόφασης για την επιβολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για την εξασφάλιση οφειλομένων προς τον Σύλλογο.
3-)Ανάκληση της από 13-5-2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά την με αριθμό Νο 20010/2014 έκθεση ελέγχου.
4-) Εκθέσεις ελέγχων υπ’ αριθμ. 19316/2010, 19862/2013, 19863/2013, 19864/2013, 20080/2-7-2014, 20101/15-7-2014, 20155/6-10-2014 και 20156/6-10-2014.
5-) Αναμόρφωση προϋπολογισμού κρατικών έτους 2014.
6-) Αιτήσεις.
7-) Υπηρεσιακά σημειώματα

Με τιμή
O Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνω ότι η αποστελλόμενη πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΣΕΑΠΑΔ, που αφορά θέματα κρατικών συμβολαίων, δεν είναι ανοικτή για τους συναδέλφους, για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων των οφειλετών συναδέλφων.

Αντίθετα η έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που επακολουθεί στις 16.30’ με τα θέματα, που ήδη σας έχουν κοινοποιηθεί, είναι δημόσια και μάλιστα ως χώρος συνεδρίασης, ορίστηκε η αίθουσα σεμιναρίων του πρώτου ορόφου , για την διευκόλυνση, όσων επιθυμούν να τη παρακολουθήσουν.

Τέλος σημειώνεται ότι το έγγραφο του Αντιπροέδρου, το οποίο σας εστάλη σήμερα, όπως δήλωσαν ενταλμένοι υπάλληλοι του Συλλόγου, είχε δοθεί από τον Αντιπρόεδρο προς αποστολή την Παρασκευή (10-10-2014), ημέρα κατά την οποία απουσίαζα στο εξωτερικό και λόγω «τεχνικού προβλήματος» διεκπεραιώθηκε η ηλεκτρονική αποστολή του σήμερα.

Αθήνα 13-10-2014
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης