Ανακοίνωση Συλλόγου 26-2-2021 – Παράταση υποβολής έως 30-6-2021 των δηλώσεων φόρου κληρονομίας κ.λπ.

ΘΕΜΑ: «Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2021 της προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών»

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με το από 26.02.2021 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώθηκε ότι με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2021, η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, που έληξε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, αλλά και αυτών που πρόκειται να λήξουν τον Μάρτιο.

Επίσης, παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 και ο χρόνος υποβολής για τις αντίστοιχες υποθέσεις που η σχετική προθεσμία έληξε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του έτους 2020 και για τις οποίες είχε ήδη δοθεί παράταση με απόφαση του Υφυπουργού μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2021.

Με τιμή

 Ο Πρόεδρος                                   Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                              Θεόδωρος Χαλκίδης