Ανακοίνωση Συντονιστικής 26-2-2021 – Διαβίβαση εγγράφου προς ΑΑΔΕ για την εξυπηρέτηση συμβολαιογράφων στις ΔΟΥ

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση εγγράφου της Συντονιστικής Επιτροπής περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. όπως καθορίζεται αυτή από το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α1140715/ΕΞ 2020 έγγραφό της»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε το έγγραφο, που η Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος απέστειλε στο αρμόδιο τμήμα της Α.Α.Δ.Ε. σχετικά με α) το περιεχόμενο του  υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΔΑΔ Α 1140715 ΕΞ2020 εγγράφου του, με τίτλο «Ενημέρωση υπαλλήλων της Α.Α.Δ.Ε. περί της λειτουργίας των υπηρεσιών της. Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19», αλλά, πρωτίστως, β) την ανάγκη να συμπεριληφθούν οι συμβολαιογράφοι στον κύκλο των επαγγελματιών που δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να εξυπηρετούνται χωρίς ραντεβού από τις Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας