Ανακοίνωση Αντιπροέδρου – έκτακτη συνεδρίαση Δ.Σ. 14.10.2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’αριθμ.πρωτ.2193/3.10.2014 αίτηση των συμβολαιογράφων-μελών του Δ.Σ. κ.κ. Ελένης Κοντογεώργου, Μελπομένης Μπαρλαμά, Νικολάου Παπαθέου, Ευτυχίας Καραστάθη και Γεωργίου Ρούσκα για σύγκληση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίστηκε για την Τρίτη 14.10.2014 και ώρα 16:30, για να λάβετε γνώση του ουσιαστικού περιεχομένου της ανωτέρω αίτησης.

Με τιμή
Ο Αντιπρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας