Ανακοίνωση Τηλεδιάσκεψης

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ,ότι πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Μαρτίου 2021,ώρα 11:00 π.μ. με την τεχνική υποστήριξη του Συλλόγου Εφετείων Αθηνών Πειραιώς Αιγαίου και Δωδεκανήσου   τηλεδιάσκεψη  με τους συνεργάτες  του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κυρίου Π.Τσακλόγου   με τη   συμμετοχή εκπροσώπων του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Συμβολαιογράφων ,από την Αθήνα  από το Διοικητικό  Συμβούλιο της Προέδρου Νίκης-Ελευθερίας Γόντικα-Χονδρού  και του Μέλους Φωτεινής Ρήγα και από τη Θεσσαλονίκη του  Μέλους του Συλλόγου  Ιωάννας Σωσσίδου . Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχε και η δικηγόρος κυρία Αγγελική Πλατή.

Κατά την τηλεδιάσκεψη αυτή η Πρόεδρος κυρία Νίκη  Γόντικα ανέπτυξε τη διαφορετική μεταχείριση των συνταξιούχων συμβολαιογράφων  που  συνταξιοδοτήθηκαν πριν από  το Νόμο 4387/12.5.2016 και αυτών που συνταξιοδοτήθηκαν μετά το Νόμο αυτό.Η κυρία Φωτεινή Ρήγα  τόνισε την αντισυνταγματικότητα  της ισχύουσας συνταξιοδοτικής ρύθμισης  για τους προ της 13.5.2016 συνταξιούχους  συμβολαιογράφους .Η κυρία Ιωάννα Σωσσίδου εξήγησε την προσφορά των συμβολαιογράφων στα Ταμεία,ζήτησε την ανταποδοτικότητα και τη συμμετοχή στους κοινωνικούς πόρους για όλους τους συμβολαιογράφους και τόνισε,όπως και η Πρόεδρος κυρία Νίκη Γόντικα,επ’ ουδενί να μη μειωθούν οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Η ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση

Συνημμένα αρχεία: