Ανακοίνωση

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζουμε ότι,

1.για τις εκκρεμείς συντάξεις έχει ήδη ανοίξει και θα κλείσει στις 31 Μαρτίου 2021 στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου (gov.gr) η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις ψηφιακές αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις προκειμένου να ξεκινήσουν οι προκαταβολές και τα αναδρομικά  και

2.Την  Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις μας.

      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η  ΓΕΝΙΚΗ    ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Νίκη-Ελευθερία Γόντικα-Χονδρού             Ευαγγελία Αγγάνη-Στυλιανέση