Ανακοίνωση Συλλόγου 22-3-2021 – Παράταση ισχύος βεβαιώσεων άρθρ. 83 παρ. 1 ν. 4495/2017

ΘΕΜΑ: «Τροπολογία για την παράταση χρόνου ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρ. 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167)»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι κατατέθηκε τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου -Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και ρύθμιση συναφών Θεμάτων». Στο άρθρ. 2 παρ. 5 της Τροπολογίας προβλέπεται, ότι ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρ. 83 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) με ημερομηνία αυτοψίας από 1η.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται έως και την 30η.6.2021.

Θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση για τη ψήφιση της διάταξης.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης