Εγκύκλιος Συλλόγου 5/2014 – Διαβίβαση διευκρινιστικής εγκυκλίου για Ν.4250-2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων που αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.4250/2014 για την προσκόμιση επικυρωμένων εγγράφων ή αντιγράφων εγγράφων στους συμβολαιογράφους, σας κοινοποιούμε τη με αριθμό ΔΙΑΔΠ/ΦΑ.2.3/21119/01.09.2014 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Οργάνωσης & Διαδικασιών) με θέμα «Υπόμνηση της υποχρέωσης εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 για την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων», για να λάβετε γνώση.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

 

Η Γενική Γραμματέας

Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου