Εγκύκλιος Συντονιστικής 8/2021 – Δασικοί Χάρτες για το σύνολο της Π.Ε Χαλκιδικής

ΘΕΜΑ: Ανάρτηση δασικών χαρτών στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής – Πρόσκληση προς υποβολή αντιρρήσεων – Τροποποίηση της απόφασης ανάρτησης  και εκ νέου ανάρτηση του.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωση σας , όλες τις αποφάσεις της αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης , Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων (Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων) σχετικά με την ανάρτηση, την υποβολή αντιρρήσεων  και τροποποίηση λόγω διόρθωσης προδήλων σφαλμάτων, καθώς και την εκ νέου ανάρτηση των Δασικών Χαρτών για το σύνολο  της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας