Εγκύκλιος Συντονιστικής 75/2014 – Διαβίβαση εγγράφων ΕΚΧΑ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα τα:

  • Με αριθμό πρωτ. 1428565/ΔΛΚ 523/2-10-2014 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε. με θέμα: «Ορισμός ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης του Τοπικού Διαμερίσματος Αλεξανδρουπόλεως του Δήμου Αλεξανδρούπολης του Νομού Έβρου (νυν Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης),
  • Με αριθμό πρωτ. 1428567/ΔΛΚ 522/2-10-2014 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε. με θέμα: «Ορισμός ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης του Τοπικού Διαμερίσματος Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης του Νομού Ξάνθης (νυν Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης),
  • Με αριθμό πρωτ. 1428570/ΔΛΚ 521/2-10-14 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε. με θέμα: «Ορισμός ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης του Τοπικού Διαμερίσματος Δράμας του Δήμου Δράμας του Νομού Δράμας (νυν Δημοτικής Κοινότητας Δράμας της Δημοτικής Ενότητας Δράμας του Δήμου Δράμας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και
  • Με αριθμό πρωτ. 1428577/ΔΛΚ 520/2-10-2014 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε. με θέμα: «Ορισμός ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της κτηματολογικής βάσης του Τοπικού Διαμερίσματος Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς του Νομού Κιλκίς (νυν Δημοτικής Κοινότητας Κιλκίς της Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας),

από τα οποία προκύπτει ότι ορίστηκε η Παρασκευή 10-10-2014 ως τελευταία ημέρα ενημέρωσης της τηρούμενης βάσης κτηματολογικών δεδομένων για τις εν θέματι κτηματογραφούμενες περιοχές.

(Σημείωση: τα ανωτέρω έγγραφα με ημερομηνία 2-10-2014 κοινοποιήθηκαν σήμερα 6-10-2014 στο Σύλλογο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης