Ανακοίνωση Συλλόγου 26-3-2021 – Παράταση ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρ. 83 Ν. 4495/2017

ΘΕΜΑ: «Παράταση ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρ. 83 Ν. 4495/2017»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι ψηφίστηκε στις 24.03.2021 η τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την παράταση ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρ. 83 Ν. 4495/2017, που κατατέθηκε στο Σ/Ν του Υπουργείου Οικονομικών, με τίτλο «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου – Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά και ρύθμιση συναφών θεμάτων».

Σύμφωνα με τη παρ. 5 του άρθρου δεκάτου ογδόου (Μέρος Ε’) του ψηφισθέντος Σ/Ν προβλέπεται, ότι «5. Ο χρόνος ισχύος των βεβαιώσεων της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α΄167) µε ημερομηνία αυτοψίας από 1η.1.2021 έως και 31η.1.2021 παρατείνεται έως και την 30ή.6.2021 , µε δυνατότητα υπαγωγής ρύθμισης και μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021, χωρίς υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων ταυτότητας κτηρίου/διηρημένης ιδιοκτησίας».

            Σημειώνεται ότι η ως άνω νομοθετική ρύθμιση ήταν συγκεκριμένο αίτημα της ελληνικής συμβολαιογραφίας.

Θα επανέλθουμε με το ΦΕΚ της δημοσίευσης του νόμου.

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης