Ανακοίνωση Συλλόγου 26-3-2021 – Έγγραφο Γενικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Παροχή νεότερων οδηγιών για παράταση ισχύος αδειών διαμονής

ΘΕΜΑ: «Παροχή νεότερων οδηγιών σχετικά με την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής κατά τις διαδικασίες απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας (πολιτογράφηση και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1Α και 1Β του ΚΕΙ)»

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε, προς ενημέρωσή σας, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 20754/18.03.2021 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας – Γενική Διεύθυνση Ιθαγένειας, με τίτλο «Παροχή νεότερων οδηγιών σχετικά με την παράταση ισχύος των αδειών διαμονής κατά τις διαδικασίες απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας (πολιτογράφηση και εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1Α και 1Β του ΚΕΙ)».

Με τιμή

Ο ΠρόεδροςΟ Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος ΡούσκαςΘεόδωρος Χαλκίδης