Πρόσκληση Δ.Σ. – Έκτακτη συνεδρίαση 14.10.2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,
Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 16:30 στα γραφεία του Συλλόγου, στον Α΄ όροφο (Αίθουσα Σεμιναρίων), όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση με θέματα:

1-) Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Σ.Ε.ΑΠ.Α.Δ..
2-)Εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ..
3-)Λειτουργία της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε..

Σημειώνεται ότι η σύγκληση του έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. γίνεται μετά την με αριθμό πρωτ. 2193/3.10.2014 αίτηση των συμβολαιογράφων-μελών του Δ.Σ. του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. κ.κ. Ελένης Κοντογεώργου, Μελπομένης Μπαρλαμά, Νικολάου Παπαθέου, Ευτυχίας Καραστάθη και Γεωργίου Ρούσκα με τα προαναφερόμενα θέματα.

Επιπλέον δε θέμα ορίζεται:
Ενημέρωση του Προέδρου για την εξέλιξη των θεμάτων συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

O Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

 

Προς τα Μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
 
Στις 14 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 16.30 θα συνεδριάσει εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. ως η συνημμένη πρόσκληση.
 
Όπως γνωρίζετε, οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές, ο χώρος δε που θα διεξαχθεί η αναφερόμενη συνεδρίαση είναι ο Α’ όροφος του Συλλόγου μας, για να δοθεί η δυνατότητα άνετης παρακολούθησης της συνεδρίασης από τους συναδέλφους που το επιθυμούν.
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης