Εγκύκλιος Συλλόγου 4/2014 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1207 2014

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την ΠΟΛ 1207/18.09.2014 (ΦΕΚ Β’ 2604/30.09.2014) της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων, με θέμα: «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.»

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Η Γενική Γραμματέας
Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου