Κοινοποίηση πρόσκλησης Δ.Σ. 30-9-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Κυρίες & Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Προσκαλείσθε να προσέλθετε την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 15:30 στα γραφεία του Συλλόγου, στο β΄ όροφο, όπου θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο με θέματα:

 

1-) Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για την εξέλιξη του πιλοτικού προγράμματος συνεργασίας του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. και ΕΚΧΑ Α.Ε..
2α-)Ενημέρωση από την Γενική Γραμματέα για τους ελέγχους στα Κτηματολογικά Γραφεία.
2β-)Αποτελέσματα ελέγχων στα Υποθηκοφυλακεία για την περιουσιακή κατάσταση των οφειλετών του Συλλόγου.
2γ-) Εκθέσεις ελέγχων υπ’ αριθμ. 20096/4-7-2014, 20098/14-7-2014, 20080/2-7-2014, 20101/15-7-2014 και 20120/12-9-2014.
2δ-) Αναβάθμιση εφαρμογών για την ολοκληρωμένη παρακολούθηση οφειλών από τον έλεγχο.
3-) Αναμόρφωση προϋπολογισμού κρατικών έτους 2014.
4-) Λήψη απόφασης για απότιση φόρου τιμής στη μνήμη του πρώην Προέδρου Ηλία Κωτσάκη.
5-) Ενημέρωση από τον Πρόεδρο για τη λειτουργία της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος.
6-) Καθαρισμός κτιρίου του Συλλόγου.
7-) Αιτήσεις.
😎 Υπηρεσιακά σημειώματα.
9-) Βοηθήματα.

 

Με τιμή
O Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης