Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Νέο ενημερωτικό δελτίο με συμπλήρωση.

ΘΕΜΑ:  Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας. Νέο ενημερωτικό δελτίο με συμπλήρωση.

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της υπ’αριθμ 112/29-03-2021 ανακοίνωσής μας, σας αποστέλλουμε εκ νέου το ενημερωτικό δελτίο του Δασικού Χάρτη Φθιώτιδας με την επιπρόσθετη διευκρίνιση για τις κατηγορίες εκτάσεων ΑΧ(σελίδα 8 και 9) καθότι στις άλλης μορφής/κάλυψης εκτάσεις υπάγονται μόνον οι εκτάσεις που εμφανίζονται κατακλυζόμενες από ύδατα στην παλιά κατάσταση και τη συμπλήρωση του ειδικού τέλους για τις εκτάσεις εμβαδού <100τ.μ. (παρ. 3 του άρθρου 2β του ν. 2308/1995, όπως ισχύει – σελ.12).

Εφιστούμε την άμεση προσοχή σας στο συνημμένο έγγραφο.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας