Ανακοίνωση Συλλόγου-Κτηματολόγιο-Συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια των επαφών μας με τη διοίκηση του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και σε υλοποίηση της από 04/03/2021 συμφωνίας μας περί συγκρότησης κοινής Ομάδας Εργασίας της νομικής υπηρεσίας του Φορέα με το Σύλλογό μας για την από κοινού αντιμετώπιση νομικών ζητημάτων και τη δημιουργία ενιαίων κανόνων για την εγγραφή των εγγραπτέων δικαιωμάτων στα Κτηματολογικά Γραφεία που ανήκουν στον Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 06/04/2021 η πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας.

Τον Σύλλογό μας θα εκπροσωπούν οι : Θεόδωρος Χαλκίδης (Γενικός Γραμματέας Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.), Γεώργιος Πούλιος (Νομικός Σύμβουλος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.) και Χρήστος Δανιάς (Συμβολαιογράφος μέλος Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ.)

Και τον Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ οι: Ρένα Κουκούτση (Δικηγόρος. Προϊστάμενος, Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Κτηματολογίου, Νομική Διεύθυνση), Βίκυ Καλοπίση (Δικηγόρος, Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Κτηματολογίου, Νομική Διεύθυνση/κεντρική υπηρεσία) και Μελίνα Πανουτσοπούλου (Δικηγόρος, Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Κτηματολογίου, Νομική Διεύθυνση/ Κτηματολογικό Γραφείο Πειραιά και Νήσων).

Θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας