Ανακοίνωση Συντονιστικής 2-4-2021 – Παρουσίαση της εφαρμογής της ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.)

ΘΕΜΑ: «Παρουσίαση της εφαρμογής της ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.)»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σ’ εκτέλεση της από 26-3-2021 ομόφωνης απόφασης της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. και μετά από σχετική συνεννόηση, σας ενημερώνουμε ότι, σήμερα, Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, από εκπροσώπους της ΑΑΔΕ, παρουσίαση της εφαρμογής της «ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων – Δήλωση Φ.Μ.Α.» (υπ’ αριθμ. 1031/2021 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ) στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας, προκειμένου να ενημερωθούν στη συνέχεια όλα τα μέλη των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας