Εγκύκλιος Συντονιστικής 71/2014 – επικείμενη περαίωση κτηματογράφησης σε Τοπικά Διαμερίσματα

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Κατόπιν ενημέρωσής μας από το Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. (ΕΚΧΑ) σας γνωστοποιούμε ότι επίκειται η περαίωση της κτηματογράφησης στα ακόλουθα Τοπικά Διαμερίσματα:

Τοπικό Διαμέρισμα Αλεξανδρουπόλεως του Δήμου Αλεξανδρούπολης του Νομού Έβρου (νυν Δημοτική Κοινότητα Αλεξανδρούπολης της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης),

Τοπικό Διαμέρισμα Δράμας του Δήμου Δράμας του Νομού Δράμας (νυν Δημοτική Κοινότητα Δράμας της Δημοτικής Ενότητας Δράμας του Δήμου Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης),

Τοπικό Διαμέρισμα Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς του Νομού Κιλκίς (νυν Δημοτική Κοινότητα Κιλκίς της Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς του Δήμου Κιλκίς, της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας) και

Τοπικό Διαμέρισμα Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης του Νομού Ξάνθης (νυν Δημοτική Κοινότητα Ξάνθης της Δημοτικής Ενότητας Ξάνθης του Δήμου Ξάνθης, της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)

και ως εκ τούτου η εφαρμογή των διαδικασιών των Ν. 2308/1995 και 2664/1998 κατά την περίοδο που μεσολαβεί από την ανακοίνωση της ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης της βάσης κτηματολογικών δεδομένων και μέχρι την έναρξη ισχύος του κτηματολογίου.

Εντός των προσεχών εβδομάδων θα μας ανακοινωθεί από την ΕΚΧΑ η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης της βάσης κτηματολογικών δεδομένων, την οποία και άμεσα θα σας κοινοποιήσουμε.

Για όλα τα παραπάνω μπορείτε να επισκεφθείτε και την ιστοσελίδα της Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση Α.Ε. στη διεύθυνση: http://www.ktimatologio.gr/ .

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης