Διαβίβαση επιστολής – Αγωνιστική Κίνηση Συμβολαιογράφων

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας διαβιβάζουμε την επιστολή του συνδυασμού «ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ» σχετικά με την εφαρμογή της ηλεκτρονικής δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων-Δήλωση Φ.Μ.Α. (η υπ’αριθμ.1031/2021 απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ), όπως αυτή κατατέθηκε στο πρωτόκολλο, με το αίτημα να γνωστοποιηθεί σε όλα τα μέλη του Σ.Σ.Ε.Α.Π.Α.Δ. μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Συλλόγου.

                                                                        Με τιμή

               O Πρόεδρος                                                              Ο Γενικός Γραμματέας

        Γεώργιος Ρούσκας                                                           Θεόδωρος Χαλκίδης