Πρόσκληση συμμετοχής σε διήμερα διαδικτυακά εργαστήρια κατάρτισης στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής σε διαδικτυακά εργαστήρια κατάρτισης στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πρόγραμμα TRAIL)

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, πρόσκληση συμμετοχής σε διήμερα διαδικτυακά εργαστήρια κατάρτισης στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αστικό και εμπορικό), που διοργανώνει consortium εταίρων από πέντε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ελλάδα, Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Πολωνία). Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά, με δυνατότητα παράλληλης διερμηνείας στα ελληνικά, ενώ και το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο στην αγγλική και την ελληνική γλώσσα.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας