Εγκύκλιος Συντονιστικής 69/2014 – Διαβίβαση εγγράφου ΔΟΥ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τo με αριθμό πρωτοκόλλου 47385/28-08-2014 έγγραφο της Ζ’ Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης (Υπουργείου Οικονομικών), για αναζήτηση στοιχείων της εταιρείας που αναφέρεται σ’ αυτό και έχει συμβληθεί σε συμβολαιογραφικές πράξεις.
Παρακαλείται όποιος συνάδελφος έχει προβεί σε υπογραφή συμβολαιογραφικών πράξεων (με οποιοδήποτε περιεχόμενο) στις οποίες συμβάλλεται η αναφερόμενη στο έγγραφο αυτό εταιρεία, για το χρονικό διάστημα από 1-1-2000 έως και 31-12-2005, να αποστείλει άμεσα στο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου (Γ. Γενναδίου 4, Τ.Κ. 106 78 Αθήνα), αντίγραφα των συμβολαιογραφικών αυτών πράξεων, προκειμένου να διαβιβασθούν αρμοδίως.

 

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης