Ανακοίνωση – Λειτουργία Συλλόγου κατά τον μήνα Αύγουστο 2014

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι κατά τον μήνα Αύγουστο η ταμειακή υπηρεσία του Συλλόγου (λογιστήριο, τριπλότυπα, ταμείο) δεν θα λειτουργεί.

 

Η είσπραξη δικαιωμάτων εκ τραπεζικών και κρατικών συμβολαίων καταβλητέων από 1.8.2014 έως 10.8.2014 καθώς και των οφειλομένων στο Σύλλογο ποσών θα γίνει από 1.9.2014 έως 10.9.2014 χωρίς καμία επιβάρυνση.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης

 

Η Γενική Γραμματέας

Ευαγγελία Χριστοπούλου-Σταμέλου