Ανακοίνωση Συντονιστικής – Ακύρωση παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Με την από 23.7.2014 ανακοίνωσή μας, σας ενημερώναμε ότι, η Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου Νομικών, αποφάσισε, στην αντίστοιχη συνεδρίασή της, ότι η υποβολή των καταστάσεων των συμβολαιογράφων και η αντίστοιχη πληρωμή τους για το μήνα Ιούλιο του 2014, θα γίνεται για μεν το Ταμείο Νομικών μέχρι την 10η Σεπτεμβρίου 2014, για δε το Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων μέχρι και την 30ην Σεπτεμβρίου 2014, χωρίς καμία οικονομική συνέπεια λόγω των θερινών διακοπών του Αυγούστου , με την προϋπόθεση επικύρωσής της από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Τ.Α.Α.
Δυστυχώς, όμως, κατά την προγραμματισμένη για σήμερα (30.7.2014) συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., δεν επετεύχθη απαρτία και ως εκ τούτου δεν ισχύει η ανωτέρω παράταση της προθεσμίας.
Συνεπώς, οι ασφαλιστικές εισφορές πρέπει να καταβληθούν για το μεν Ταμείο Νομικών μέχρι την 10η Αυγούστου 2014 για το δε Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων μέχρι και την 30η Αυγούστου 2014.
Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης