Ανακοίνωση Συντονιστικής 2014 – Μετεγκατάσταση γραφείου Κτηματολογίου Καλλιθέας – Π.Φαλήρου

A N A K O I N Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Κτηματολογίου Καλλιθέας-Π.Φαλήρου (Πρωτευούσης) θα παραμείνει κλειστό από 28-7-2014 μέχρι 1-8-2014 λόγω μετεγκατάστασής του, από την οδό Τιμ. Βάσσου 11-13 στην οδό Πανόρμου 2.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το με αριθμό πρωτ. ΔΤΕ/οικ.36687/549/25-7-2014 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (Γενική Γραμματεία Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος, Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας, Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών).

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης