ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Όταν το σύστημα δεν δίνει ούτε καν τιμή ζώνης και μέχρι να απλοποιηθεί και εξορθολογιστεί το σύστημα του αντικειμενικού, να καταβάλλεται φόρος επί του τιμήματος και μόνο. Απαράδεκτο, δε, να μην γίνεται έλεγχος και οριστική εκκαθάριση της δήλωσης με την υποβολή, ιδίως στις απαλλαγές.

You are not allowed to post comments.