Ανακοίνωση Συντονιστικής 22-4-2021 – Ενημέρωση για Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τη Διεύθυνση Ασφάλισης Συμβολαιογράφων ΕΦΚΑ

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τη Διεύθυνση Ασφάλισης του Τομέα Συμβολαιογράφων ΕΦΚΑ»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς γνώση σας, ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τo Τμήμα Εσόδων – Παροχών της Δ/νσης Ασφάλισης – Παροχών των Τομέων Συμβολαιογράφων του ΕΦΚΑ, με θέμα «Ασφαλιστική Ενημερότητα». Σύμφωνα με το ως άνω μήνυμα, για την έκδοση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας απαιτείται ο ενδιαφερόμενος συμβολαιογράφος να υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση στη σελίδα του e-ΕΦΚΑ, ώστε, μετά από έλεγχο, να εκδοθεί Ενημερωτικό Σημείωμα από την Υπηρεσία, το οποίο θα πρέπει, στη συνέχεια, να αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου esoda-paroxes.tas@efka.gov.gr, συνοδευόμενο από το λόγο χρήσης του Αποδεικτικού.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας