Εγκύκλιος Συντονιστικής 2/2016 – Διαβίβαση ΠΟΛ 1019/2016

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την ΠΟΛ 1019/03.02.2016, σχετικά με την αντιμετώπιση υποθέσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων με την ΠΟΛ. 1009/2016 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

Συνημμένα αρχεία: