Ανακοίνωση Συντονιστικής 11-5-2021 – Άρθρο – Aπολογισμός θητείας Προέδρου CNUE Γεωργίου Ρούσκα

ΘΕΜΑ: Άρθρο – Απολογισμός θητείας Προέδρου CNUE για το έτος 2020 κ. Γεωργίου Ρούσκα

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε άρθρο του απερχομένου Προέδρου του CNUE για το έτος 2020, και Προέδρου του ΣΣΕΑΠΑΔ κ. Γεωργίου Ρούσκα, το οποίο αποστάλθηκε προς όλες τις Ευρωπαϊκές Συμβολαιογραφίες σχετικά με τον απολογισμό της θητείας του στο CNUE για το έτος 2020. Ο ως άνω απολογισμός έγινε ομόφωνα αποδεκτός από τη Γενική Συνέλευση του CNUE το Μάρτιο 2021.

 

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Ρούσκας