Ανακοίνωση σχετικά με την συνέχιση της αποχής 8.2.2016

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Σας γνωρίζουμε ότι στις πραγματοποιηθείσες τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Εφετείων Θεσσαλονίκης, Κρήτης, Θράκης, Ναυπλίου & Ιωαννίνων ελήφθησαν σχετικές αποφάσεις για τον τρόπο συνέχισης της αποχής μας από την εκτέλεση των καθηκόντων μας.

Η Γενική Συνέλευση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Πατρών συνεδριάζει εκτάκτως για το λόγο αυτό, σήμερα, έπονται δε οι τακτικές Γενικές Συνελεύσεις  των Συλλόγων Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου & Δωδεκανήσου, Λάρισας και Κέρκυρας.

Για τη μορφή των περαιτέρω κινητοποιήσεών μας και σχετικά με τη χρονική διάρκεια της συνέχισης της αποχής από τα καθήκοντά μας, θα συναποφασίσουν τα μέλη της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. την Δευτέρα (8.2.2016), αφού ληφθούν υπόψη και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Συλλόγων.

Τη Δευτέρα (8.2.2016) και μέχρι τις 12.00’ θα ενημερωθείτε για την  συνέχιση της αποχής από τα καθήκοντά μας κατά τις επόμενες ημέρες.

Τη Δευτέρα 8-02-2016 δεν απέχουμε από τα καθήκοντά μας.

Mε τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας