Ανακοίνωση Συλλόγου-Κοινή Παρουσίαση υποψήφιων Προέδρων και Συμβούλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Σε εκτέλεση της από 12.5.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, σχετικά με την κοινή  παρουσίαση των υποψηφίων Προέδρων και Συμβούλων, ενόψει των επικείμενων αρχαιρεσιών της 30ης και 31ης Μαΐου 2021, προσκαλείσθε, σήμερα Πέμπτη 13 Μαΐου 2021 και ώρα 17:00 μμ, να παρακολουθήσετε την ανωτέρω παρουσίαση στην κεντρική ιστοσελίδα του Συλλόγου μας www.enotariat.gr. Την συγκεκριμένη παρουσίαση θα μπορείτε να παρακολουθήσετε καθ’ όλο το χρονικό διάστημα μέχρι τη διενέργεια των εκλογών.

Η σειρά παρουσίασης των τεσσάρων συνδυασμών θα είναι η ακόλουθη:

1.-        Ο συνδυασμός «Σεβασμός και Ανανέωση» χωρίς υποψήφιο Πρόεδρο, με συμβούλους τις συμβολαιογράφους Αθηνών κ.κ. Λαμπρινή Κορομπέλη και Κατερίνα Τζιόβα.

2.-        Ο συνδυασμός «Αγωνιστική Κίνηση Συμβολαιογράφων» χωρίς υποψήφιο Πρόεδρο, με συμβούλους τους συμβολαιογράφους Αθηνών κ.κ. Παναγιώτη Δάλλα, Κωνσταντινιά Καλογήρου και Σταυρούλα Μαλαγάρη.

3.-        Ο συνδυασμός «Δυναμική Πνοή» (για τη συμβολαιογραφία της Νέας Εποχής), με υποψήφιο Πρόεδρο το συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Θεόδωρο Αναγνωστόπουλο.

4.-        Ο συνδυασμός «Ενωτική Παρέμβαση Συμβολαιογράφων» με υποψήφιο Πρόεδρο το συμβολαιογράφο Αθηνών κ. Γεώργιο Ρούσκα.

Με τιμή

   Ο Πρόεδρος                    Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας               Θεόδωρος Χαλκίδης