Ανακοίνωση Συλλόγου 14-5-2021 – Ανάρτηση της κοινής παρουσίασης υποψηφίων Προέδρων & εκλογικών συνδυασμών

ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση της κοινής παρουσίασης υποψηφίων Προέδρων & εκλογικών συνδυασμών»

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε, ότι η ανάρτηση της κοινής παρουσίασης των υποψηφίων Προέδρων και συνδυασμών στην κεντρική ιστοσελίδα του Συλλόγου (enotariat.gr) δεν κατέστη δυνατή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 600/13-5-2021 ανακοίνωση, μετά από αίτημα του συνδυασμού «ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΝΟΗ» για αλλαγές στο περιεχόμενο του οπτικο-ακουστικού υλικού (video) που είχαν αποστείλει στον τεχνικό του Συλλόγου μας. Επισημαίνεται, ότι το οπτικο-ακουστικό υλικό του ως άνω συνδυασμού υλοποιήθηκε με δαπάνες και αποκλειστική επιμέλειά του, και σε χώρο επιλογής των μελών του. Όλες οι υπόλοιπες παρουσιάσεις πραγματοποιήθηκαν στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Συλλόγου, με επιμέλεια και δαπάνες του, σύμφωνα με την κοινή συμφωνία των υποψηφίων Προέδρων και συνδυασμών, η οποία εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. την 12-5-2021.

Με τιμή

      Πρόεδρος                                          Ο Γενικός Γραμματέας
Γεώργιος Ρούσκας                                  Θεόδωρος Χαλκίδης