Ανακοίνωση Συντονιστικής-Εισφορές ΤΑΝ-ΤΣ 2014

A N A K O I N Ω Σ Η

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

H Διοικούσα Επιτροπή Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, στην αντίστοιχη συνεδρίασή της αποφάσισε ότι, η υποβολή των καταστάσεων των συμβολαιογράφων και η αντίστοιχη πληρωμή τους για το μήνα Ιούλιο του 2014, θα γίνεται για μεν το Ταμείο Νομικών μέχρι και την 10ην Σεπτεμβρίου 2014, για δε το Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων μέχρι και την 30ην Σεπτεμβρίου 2014, χωρίς καμία οικονομική συνέπεια λόγω των θερινών διακοπών του Αυγούστου.

Σημειώνεται ότι η άνω απόφαση τελεί υπό την επικύρωση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ.

Με τιμή
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βλαχάκης